Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2313097074 +30 6987045496 info@roboticsacademy.edu.gr