Γνωρίστε την Ακαδημία Ρομποτικής και την ομάδα μας

Σχετικά με τη σχολή μας

Η Ακαδημία Ρομποτικής είναι ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της FutureLab. Δημιουργήθηκε από μία ομάδα έμπειρων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών πάνω στις νέες τεχνολογίες. Η Ακαδημία Ρομποτικής παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες που θέλουν να ασχοληθούν με την ρομποτική είτε για χόμπι, είτε επαγγελματικά.

Φορέας πιστοποίησης ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού , η οποία ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας. Οι πιστοποιήσεις της ACTA αποτελούν τις πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο, συνδέοντας την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της αγοράς και της εργασίας.

Οι πιστοποιήσεις που προσφέρει η ACTA απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε όλους δηλαδή που κατανοούν ότι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης και των υψηλών απαιτήσεων, είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη.

FutureLab

Το διδακτικό προσωπικό της Future Lab αποτελείται από Υποψήφιους Διδάκτορες με αντικείμενο τη Ρομποτική και από απόφοιτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας με μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και των Παιδαγωγικών.

Η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο της Τεχνολογικής και Ψηφιακής Μάθησης, της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής καθιστά τους διδάσκοντες της Future Lab ως τους πλέον καταρτισμένους και κατάλληλους για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών της.

Με γνώμονα την πίστη και την αφοσίωση στο εκπαιδευτικό έργο, στόχος των εκπαιδευτών της Future Lab είναι να μεταδώσει στους μαθητές της γνώσεις και αξίες μέσα από άτυπες μορφές εκπαίδευσης που διακρίνονται για τη διεπιστημονικότητα τους.

FutureLab εκπαιδευτική - Ακαδημία Ρομποτικής Θεσσαλονίκη

Γιατί να έρθετε στην Ακαδημία Ρομποτικής - FutureLab by ACTA

Είμαστε η 1η επιλογή του κάθε γονέα για το παιδί του ή του ενήλικα επαγγελματία που θέλει να πιστοποιηθεί στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Μία γνωριμία από κοντά θα σας πείσει.

Πιστοποίηση από τον τεχνοβλαστό του μεγαλύτερου ελληνικού Πανεπιστημίου

Πιστοποιούμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές μας σε συνεργασία με τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την ACTA.

Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση

Εξειδικευόμαστε στους τομείς της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Ρομποτικής, της Πληροφορικής και των Παιδαγωγικών έπειτα από μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, ενώ επιμορφωνόμαστε συνεχώς για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

Πολυετής εμπειρία

Συνδυάζουμε την πολυετή εμπειρία μας με τη συνεχή εξέλιξη για να εμπνευστούμε αλλά και να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας να μάθουν.

Καινοτόμα σχέδια μαθημάτων

Εφαρμόζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν εναλλακτικές μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, αποσκοπούν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και προάγουν τη βιωματική-εμπειρική μάθηση προάγοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών

Προσφέρουμε δομημένους και ιεραρχημένους κύκλους σπουδών που διαδέχονται ο ένας τον άλλον ξεκινώντας από το κατώτατο επίπεδο για την κατάκτηση της κορυφής στην πυραμίδα της γνώσης.

Ασφάλεια

Εγγυόμαστε την προστασία των μαθητών μας με προσεκτικά σχεδιασμένες αίθουσες διδασκαλίας, τήρηση κανόνων υγιεινής και παροχή πρώτων βοηθειών.

Γνωρίστε τους καθηγητές μας

Καταξιωμένοι επαγγελματίες με διακρίσεις και με πολυετή εμπειρία τόσο ακαδημαϊκά όσο και εκπαιδευτικά.

Εκπαιδευτικοί μαθηματών ρομποτικής και προγραμματισμού της Ακαδημίας Ρομποτικής

Μαρία

Δασκάλα - Ψυχολόγος

Εκπαιδευτικοί μαθηματών ρομποτικής και προγραμματισμού της Ακαδημίας Ρομποτικής

Μαρία

MSc Νηπιαγωγός - Ειδική Παιδαγωγός

Εκπαιδευτικοί μαθηματών ρομποτικής και προγραμματισμού της Ακαδημίας Ρομποτικής

Πέτρος

Υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Εκπαιδευτικοί μαθηματών ρομποτικής και προγραμματισμού της Ακαδημίας Ρομποτικής

Στέφανος

Μηχανικός Πληροφορικής