Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2313097074 +30 6987045496 info@roboticsacademy.edu.gr

Αναστολή λειτουργίας μέχρι Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Το κέντρο Ρομποτικής και νέων Τεχνολογιών FutureLab by ACTA τεχνοβλαστός Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και σεβόμενο τις οδηγίες και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας προχωρά σε αναστολή της λειτουργίας του από Τετάρτη 11/3/2020 μέχρι την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020. 

Θα σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις.

Ευχόμαστε να παραμείνουμε όλοι υγιείς και ασφαλείς ξεπερνώντας γρήγορα τις δυσκολίες.