Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2313097074 +30 6987045496 info@roboticsacademy.edu.gr

Επισκεφτείτε μας στον νέο μας χώρο στην Καλαμαριά

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού χώρου της Ακαδημίας Ρομποτικής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στην περιοχή Βότση, στην Καλαμαριά από το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιούνται μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών σε έναν μοντέρνο χώρο, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στο νέο εκπαιδευτικό μας κέντρο δημιουργούνται ολιγομελή τμήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για τους μαθητές 6-16 ετών. Οι μικρότερες ηλικίες μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα StoryTelling, ενώ για τους ενήλικες υπάρχουν τμήματα Αυτοματισμών, Προγραμματισμού και προγράμματα κατάρτισης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Ρομποτικής πραγματοποιούνται με την εγκυρότητα και την πιστοποίηση του φορέα πιστοποίησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ και αδειοδοτημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ, ACTA.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα μας Ακαδημία Ρομποτικής FutureLab by ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή επισκεφθείτε το χώρο μας, Καισαρείας 6, περιοχή Βότση-Καλαμαριά.