Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2313097074 +30 6987045496 info@roboticsacademy.edu.gr

FutureLab by ACTA - Η μοναδική πιστοποίηση ρομποτικής στην Ελλάδα

Όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότεροι γίνονται οι φορείς που παρέχουν δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά. Δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα αυτό γίνεται πολύ άναρχα και χωρίς να υπάρχει κάποια αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αυτοαποκαλούνται ως ειδικοί πάνω στο αντικείμενο, ελάχιστοι όμως έχουν την πραγματική εμπειρία και γνώσεις για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας πάνω στην Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Η συνεργασία της FutureLab με τον τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ACTA, δημιουργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα πιστοποιημένα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά και εκπαιδευτικούς από φορέα διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ και αδειοδοτημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Μέσα από την πολυετή επιστημονική και εκπαιδευτική εμπειρία μας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ακαδημαϊκά δομημένο οδηγό σπουδών κατά την ολοκλήρωση του οποίου οι μαθητές λαμβάνουν πιστοποιημένα διπλώματα με την εγκυρότητα του φορέα πιστοποίησης του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας.

Η πιστοποίηση αφορά τόσο ανήλικους μαθητές όσο και ενήλικους εκπαιδευτικούς που θέλουν να πιστοποιήσουν της γνώσεις τους στην διδακτική της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Σύντομα θα ανακοινωθούν από την FutureLab και από την ACTA περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών.