Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2313097074 +30 6987045496 info@roboticsacademy.edu.gr

Γιατί να ασχοληθεί το παιδί με την Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά.

Τα αποδεδειγμένα οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι πολλαπλά σε μια κοινωνία όπου οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται.Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Με την Εκπαιδευτική Ρομποτική η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι εφόσον το παιδί συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και κατανοεί δύσκολες και αφηρημένες έννοιες μαθηματικών και φυσικών επιστημών παράλληλα με τη διασκέδαση.

Οι γνώσεις που προσφέρει η Εκπαιδευτική Ρομποτική εντοπίζονται σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως:

  • Φυσική, για τη μελέτη της κίνησης, της τριβής, της απόστασης ,των δυνάμεων και άλλων φυσικών μεγεθών.
  • Μαθηματικά, βοηθάει στη μελέτη του χρόνου, των αναλογιών αλλά και την κατανόηση απλών γεωμετρικών σχημάτων και γεωμετρικών εννοιών.
  • Μηχανική, συμβάλλει στην εξοικείωση με κατασκευαστικούς μηχανισμούς και στη μελέτη μηχανικών λύσεων.
  • Πληροφορική, αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών για τον προγραμματισμό και τους εξοικειώνει με τις βασικές αρχές του προγραμματισμου σε απλοποιημένα και οπτικοποιημένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (π.χ. Lego WeDo Software,Scratch, Lego Mindstorms Education EV3 Software).
  • Ιστορία, προσφέρει στους μαθητές την δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις για την τεχνολογία προγενέστερων ετών, όπως τον κοχλία του Αρχιμήδη.

Επιπλέον, η Εκπαιδευτική Ρομποτική εκτός από την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων, συμβάλλει και στην ανάπτυξη των κοινωνικών οδηγώντας τους μαθητές στην περιέργεια, την εξερεύνηση, το ενδιαφέρον, τη συνεργασία και την αύξηση της αυτοπεποίθησης.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής με την εξάλειψη των αδυναμιών της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας στην εκμάθηση προγραμματισμού,καθώς το αποτέλεσμα της προσπάθειας των μαθητών τούς είναι άμεσο ορατό.