Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2313097074 +30 6987045496 info@roboticsacademy.edu.gr

Πρώτη θέση στον FLL η ομάδα της FutureLab